Είστε εδώ

Τζούλης Θανάσης Χ., «Ο Γεώργιος Βιζυηνός και ο νόμος του πατέρα (συνέχεια μιας ψυχαναλυτικής ανάγνωσης)», Εξώπολις, τχ. 5 (Καλοκαίρι 1996), σ. 75-84