Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από τις πρόσφατες φωτογραφίες της Κυριακής Μαμώνη», Εξώπολις, τχ. 5 (Καλοκαίρι 1996), σ. 70