Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Η Κυριακή Μαμώνη με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Θρακικής Εστίας Θεσσαλονίκης, μετά τη διάλεξή της για την ποίηση Γ. Βιζυηνού, το 1976, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών», Εξώπολις, τχ. 5 (Καλοκαίρι 1996), σ. 66