Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Πρωτοετής φοιτήτρια στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών», Εξώπολις, τχ. 5 (Καλοκαίρι 1996), σ. 63