Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από τα πρώτα χρόνια της εκπαιδευτικής της θητείας. Ανάμεσα σε μαθήτριές της στη Σχολή Μπάρδη», Εξώπολις, τχ. 5 (Καλοκαίρι 1996), σ. 63