Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Η οικογένεια Γεωργίου Μαμώνη στην Αθήνα. Η Κυριακή Μαμώνη στην αγκαλιά της μητέρας της», Εξώπολις, τχ. 5 (Καλοκαίρι 1996), σ. 62