Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Η Ελένη Βέλκου-Μαμώνη στην Πόλη, πριν από το γάμο της», Εξώπολις, τχ. 5 (Καλοκαίρι 1996), σ. 62