Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ο Γεώργιος Μαμώνης στην Πόλη, στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής του δραστηριότητας», Εξώπολις, τχ. 5 (Καλοκαίρι 1996), σ. 61