Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Η γιαγιά Κυριακή από το Μυριόφυτο, σε μια επίσκεψη στην Πόλη », Εξώπολις, τχ. 5 (Καλοκαίρι 1996), σ. 61