Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Η Ε. Φιλιππίδη με το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων Αλεξ/πολης», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 201