Είστε εδώ

Sağlam Feyyaz, «3. Μουτζαχίτ Μουμίν», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 97-98