Είστε εδώ

Nazim Refika, «Εσωτερικό ημερολόγιο», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 98