Είστε εδώ

Mumin Muçahit, «Τα βράδια», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 97