Είστε εδώ

Κατσαρή Ξανθή, «Αφιέρωμα: Συγγραφείς της Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης. Ενταύθα, η λογοτεχνία του άλλου μισού», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 93-95