Είστε εδώ

Παυλάκου Δήμητρα, «Η σαύρα», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 92