Είστε εδώ

Κανιούρας Σπύρος, «Πέντε ποιήματα. Βέκος», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 71