Είστε εδώ

Κανιούρας Σπύρος, «Πέντε ποιήματα. Θέμα χρώματος», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 72