Είστε εδώ

Κανιούρας Σπύρος, «Πέντε ποιήματα. Απόσπασμα τριών χιλιάδων φόνων», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 69-71