Είστε εδώ

Κανιούρας Σπύρος, «Πέντε ποιήματα. Της πρωτόπλαστης θεομηνίας», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 68-69