Είστε εδώ

Κανιούρας Σπύρος, «Πέντε ποιήματα. Ελεγεία σε σταυροδρόμι», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 68