Είστε εδώ

Σκάβδη Ελένη, «Απόσπασμα από την αδημοσίευτη νουβέλα Νε ζωή, νε σκιές…», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 63-67