Είστε εδώ

Μιχαήλ Σάββας, «Γιωσέφ Ελιγιά: Το μείζον μέσα στο έλασσον», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 38-58