Είστε εδώ

Αθανασόπουλος Βαγγέλης, «Δύο ποιήματα. Κουρελάκια πεταμένα χαμένα και ξανά μαζεμένα είναι το ποίημα», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 35