Είστε εδώ

Καρατζάς Διονύσης, «Στο χρόνο της αλήθειας», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 23