Είστε εδώ

Θεοχάρους Ελένη, «Της ασπαιρούσης», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 20-22