Είστε εδώ

Χουρμουζιάδης Γιώργος Χ., «Ο Κον», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 5-14