Είστε εδώ

Εξώπολις, «Η ποίηση αντί διαβατηρίου», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 1-4