Είστε εδώ

Παπαθανασάκης Σταύρος, «Κώστας Θρακιώτης (μαρτυρίες για τη ζωή και το έργο του): ΙΙ», Εξώπολις, τχ. 2 (Άνοιξη 1995), σ. 139-143