Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Κώστας Θρακιώτης]», Εξώπολις, τχ. 2 (Άνοιξη 1995), σ. 136