Είστε εδώ

Μαυριώτης Αυγερινός, «Κώστας Θρακιώτης (μαρτυρίες για τη ζωή και το έργο του): Ι», Εξώπολις, τχ. 2 (Άνοιξη 1995), σ. 136-138