Είστε εδώ

Τσατσοπούλου-Καλούδη Πολυξένη, «Μεσημβρία-Ζώνη. Η ανασκαφική έρευνα την τελευταία δεκαετία », Εξώπολις, τχ. 2 (Άνοιξη 1995), σ. 95-101