Είστε εδώ

Κάργας Βασίλης Χ.,Fotev Hristo, «Αφιέρωμα: Βαλκανική ποίηση. Χρηcτο Φότεβ: Είμαι ο τελευταίος νομάς των Βαλκανίων», Εξώπολις, τχ. 2 (Άνοιξη 1995), σ. 102-105