Είστε εδώ

Θεοχάρους Ελένη, «Ποιήματα. και παρά δίπλα», Εξώπολις, τχ. 2 (Άνοιξη 1995), σ. 61