Είστε εδώ

Θεοχάρους Ελένη, «Ποιήματα. η μάχη του Μαντζικέρτ», Εξώπολις, τχ. 2 (Άνοιξη 1995), σ. 61