Είστε εδώ

Θεοχάρους Ελένη, «Ποιήματα. φωτογραφία», Εξώπολις, τχ. 2 (Άνοιξη 1995), σ. 61-62