Είστε εδώ

Βέμη Μπίλη, «Έξι ποιήματα. Η άσκηση», Εξώπολις, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1994), σ. 36-37