Είστε εδώ

Βέμη Μπίλη, «Έξι ποιήματα. Το σφύριγμα του αντάρτη», Εξώπολις, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1994), σ. 35-36