Είστε εδώ

Βέμη Μπίλη, «Έξι ποιήματα. Ο ποιητής Ανδρέας Εμπειρίκος», Εξώπολις, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1994), σ. 37-38