Είστε εδώ

«#», Εταιρία, τχ. 32 (Μάιος 1998), σ. (εσώφυλλο)