Είστε εδώ

«Φλώρινα 1917», Εταιρία, τχ. 32 (Μάιος 1998), σ. (εξώφυλλο)