Είστε εδώ

«[Κεφαλή ειδωλίου από τον Φιλώτα Φλώρινας]», Εταιρία, τχ. 30 (Απρίλιος 1998), σ. (εξώφυλλο)