Είστε εδώ

«Εκδόσεις Ερμής», Εταιρία, τχ. 29 (Δεκέμβριος 1997), σ. (οπισθόφυλλο)