Είστε εδώ

Πάσχος Παντελής Β., «Επιστολές», Εταιρία, τχ. 24-25 (Δεκέμβριος 1996), σ. 70