Είστε εδώ

«#», Εταιρία, τχ. 24-25 (Δεκέμβριος 1996), σ. (εξώφυλλο)