Είστε εδώ

«Εκδόσεις Ερμής», Εταιρία, τχ. 23 (Μάιος 1996), σ. (οπισθόφυλλο)