Είστε εδώ

«Εκδόσεις Ερμής», Εταιρία, τχ. 22 (Δεκέμβριος 1995), σ. (οπισθόφυλλο)