Είστε εδώ

Μεκάσης Δημήτρης, «Διόρθωση», Εταιρία, τχ. 22 (Δεκέμβριος 1995), σ. 38