Είστε εδώ

«#», Εταιρία, τχ. 22 (Δεκέμβριος 1995), σ. (εξώφυλλο)