Είστε εδώ

«Το χρονικό μιας καταστροφής. Κεφάλαιο δεύτερο. Νεκρές μέρες του Ιούλη και κάποια Πέμπτη του Αυγούστου», Εταιρία, τχ. 20-21 (Αύγουστος 1995), σ. 311-320