Είστε εδώ

«Σωτήρης Ζήκος», Εταιρία, τχ. 20-21 (Αύγουστος 1995), σ. 297-298